Bestyrelsen i Kliplev Dart Klub pr. 1. april 2024

Formand Allan J. Theede -

Næstformand Dennis Wierper -

Sekretær Kasper Rhinstrøm Schmidt -

Kasserer Klaus Møller –

Best.medlem Kedde Hye –.

Supl. Thomas Majholt.

Revisor Dan Jacobsen.